SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

Intruder (IN)

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
Izolowany termicznie system do zabudowy okienno-drzwiowej, dwukomorowy (okna) lub trójkomorowy (drzwi), oprócz tradycyjnych funkcji R, U, R/U istnieje możliwość projektowania okien otwieranych i odchylanych na zewnątrz – w tym wypadku do tego typu okien niezbędne jest stosowanie specjalnych ramion nożycowych. System bardzo popularny na wyspach brytyjskich. Głębokość ościeżnic, skrzydeł okien i drzwi to 51 mm.

ZASTOSOWANIE
 stałe witryny
– okna rozwiernouchylne, rozwierne, uchylne,
– okna rozwierne i uchylne do wewnątrz

Zapraszamy do szerszego zapoznania się z tym systemem.

Wystarczy wpisać w temacie formularza hasło: INTRUDER