ŚCIANY FASADOWE

PONZIO PF 152HI  z szybą jednokomorową

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

– możliwość zastosowania rozwiązań dla pasa nadprożowo-podokiennego sklasyfikowanego jako EI60;
– możliwość zastosowania różnego typu zewnętrznych elementów dekoracyjnych
– możliwość wykonania wersji „poziomej” lub „pionowej” linii
– zastosowania wypełnień o grubości 2-64 mm;
– wykonania fasady w wersji „zimnej” – nieizolowanej termicznie;
– gięcia profili

ZASTOSOWANIE

System konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych, zadaszeń, świetlików, zakwalifikowany do grupy materiałowej RMG 1.0.
Szerokość słupów i rygli wynosi 52 mm, maskownic zewnętrznych: 51 mm.
Rozwiązania techniczne umożliwiają konstruowanie ścian prostych lub po łuku, przechodzenie kątów zewnętrznych i wewnętrznych oraz adaptację na ogrody zimowe. System przewiduje rozwiązania z podkonstrukcją stalową i drewnianą.
Przy zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego termika, możliwe jest uzyskanie współczynnika przenikania ciepła Ucw = 1,15 W/m2K (dla szyby jednokomorowej 28 mm).

Zapraszamy do szerszego zapoznania się z tym systemem.

Wystarczy wpisać w temacie formularza hasło: PF 152 HI