ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

-urządzenie usprawniające ręczne podnoszenie i przeładunek elementów szklanych i aluminiowych oraz ssawy stanowiące zestaw do przenoszenia elementów między stanowiskami produkcyjnymi.
data publikacji 31.07.2017 r.

WYNIKI – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY nr 1/2017

data publikacji 09.08.2017 r.